Návštěv :
Celkem : 2138
Týden : 3
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 02.07.2018 08:49:24

Administrace

 

                                                        

 

 CITÁTY A PŘÍSLOVÍ  

 

Konfucius
Ti, kdo pracují hlavou, budou vládnout, ti kdo pracují rukama, budou sloužit.

 

Ford Henry
Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.

 

James William
Nic neunavuje tak, jako věčné čekání na dokončení úkolu.

 

Pascal Blaise
Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.

 

Bernard Tristan
Vrcholem lenosti je vstávat v pět hodin ráno, abychom mohli nic nedělat.

 

Čapek Karel
Lenošit je opomenout dělat něco, co by člověk dělat měl, a místo toho chtít si hovět. Zahálet, to je nedělat vůbec nic, a přitom vůbec nic nechtít.

 

Shaw George Bernard

Lenost se stala matkou více filozofů než moudrost.

 

Seneca Lucius Annaeus
Lenivý duch se spokojí s tím, co vynalezli jiní.

 

Cicero Marcus Tullius
Lenost je strach před předpokládanou prací.

 

Bruyére Jean de La
Nudu přivedla na svět hloupost. Kdo má rád práci, je z obliga.

 

Osho
Člověk je jediný tvor schopný pociťovat nudu; je to jeho nezadatelné právo, část důstojnosti lidské bytosti.

 

Dumas Alexandre mladší
Též odpočinek, jako ostatně všechno, končí únavou.

 

Rieger František Ladislav

V práci a vědění je naše spasení.

 

Erben Karel Jaromír
V práci útěcha, spokojenost, bohatství a moc.

 

Bernard Tristan
Není ani tak důležité pracovat, jako informovat druhé, že pracujeme.

 

Čapek Karel
Když nemám co dělat, pracuji.

 

Briffault Robert
Práce ještě nikomu neuškodila. Ale nicnedělání taky ne.

 

Ritter John
Práce je to, co neděláme rádi; to, co děláme rádi, se nazývá nicnedělání.

 

Voltaire
Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž... Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.

 

Jerome Klapka Jerome
Práce mne přímo fascinuje. Celé hodiny se vydržím dívat, jak někdo pracuje.

 

Baudelaire Charles
Práce není tak nudná jako zábava.

 

Lincoln Abraham
Otec mne neučil lásce k práci. Naučil mne pracovat.

 

Talmud
Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné jako připravovat ho k loupeži.

 

Konfucius
Šlechetný se nežene do řečí, ale do práce.

 

Plautus Titus Maccius
Dělej, děláš-li něco.

 

Edison Thomas Alva
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

 

Bonaparte Napoleon
Největší ze všech nemravností je, chápe-li se kdo práce, jíž nerozumí!

 

Gogol Nikolaj Vasiljevič
Vezmi do ruky sekeru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny lázně a procházky před spaním.

 

Aristotelés ze Stageiry
Nic tak neničí lidské tělo, jako trvalá nečinnost.

 

Cicero Marcus Tullius
Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.

 

Faulkner William
Nic tak neoslabuje charakter člověka jako myšlenka, že najde životní štěstí v něčem jiném než ve vlastní práci.

 

Seneca Lucius Annaeus
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.

 

 

 

 

 

Pranostiky

 

 

Měsíc červenec

 


Celý měsíc
Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.
Jednotlivé dny


2. Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
2. Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
2. Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.
2. Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
2. Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
4. Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
4. Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
4. Svatého Prokopa den, nešťastný den.
4. Svatý Prokop kořen dokop.
4. Svatý Prokop, zelí okop!
6. Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.
8. Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
10. Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
10. Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
13. Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.
13. Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
13. Svatá Markyta hodila srp do žita.
13. Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.
13. Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
13. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
13. Ženci na pole, včely z pole.
15. Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.
18. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
19. Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
20. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
20. Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
21. Na proroka Daniele nalije též do mandele.
21. Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
22. V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
22. Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len).
22. Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
22. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
23. Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.
25. Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
25. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
25. Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
25. Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
25. Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
25. Parno o Jakubě, zima o vánocích.
25. Na Jakuba - kobzolí průba.
25. Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
25. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
25. Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
25. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
25. S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
26. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
26. Jakub načeše, Anna napeče.
26. Svatá Anna - chladna z rána.
26. Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
26. O svaté Anně žitečka se nažne.
26. Svatá Anna žito žala.
26. Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.