Návštěv :
Celkem : 2107
Týden : 3
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 30.04.2018 21:08:27

Administrace

 

                                                        

 

 CITÁTY A PŘÍSLOVÍ  


Seneca
Není možno milovat a být moudrým.


Konfucius
Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.

 

George Harrison
Není to škoda? Vážně, není to ostuda? Jak jeden druhému lámeme srdce a působíme si bolest. Jak si bereme cizí lásku, náhle bez přemýšlení, zapomínajíc vracet ji zpět. Není to škoda?

 

Karel Čapek
Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt - DVA!


François de La Rochefoucauld
Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.

 

Friedrich Von Bodenstedt

Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.


William Shakespeare
Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována..


John Lennon
Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.

 

Pius XII.
Budoucnost patří těm, kdo milují, nikoli těm, kdo nenávidí.


Émile Zola

První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo.


Arthur Schopenhauer
Manželství z lásky se uzavírají v zájmu druhu, nikoliv v zájmu jedince.


Osho
Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.

 

John Lennon
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.

 

Antoine de Saint-Exupéry
Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.


Seneca

Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.

 

Tomáš Garrigue Masaryk
Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.

 

Kurt Cobain
Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.


Claude Debussy
Umřít není tak nesnesitelné jako nešťastná láska.

 

Jan Werich
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.

 

George Bernard Shaw
Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

 

Vincent Van Gogh
Milovat je snadné. To nesnadné na lásce je jen to, aby nás na oplátku někdo miloval.

 

Jean Jacques Rousseau
Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

 

Robert Burns

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil.

 

Hekatón
Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady.

 

Petr Iljič Čajkovskij
Pravá láska je to, co nám na druhém nevadí, nikoliv to, co se nám na něm líbí.

 

Albert Einstein
Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.

 

Sigmund Freud
Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.

 

 

 

 

 

 


PRANOSTIKY NA KVĚTEN

 


Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Bujný květ - plný úl.


Jednotlivé dny


1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
1. Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
1. Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
1. Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
1. Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
1. Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
1. Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
1. Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
3. Svatý kříž - ovcí stříž.
4. Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
4. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
4. Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
8. Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.
11. O svatém Mamertu zima je po čmertu.
11. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
14. Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
14. Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
14. Pan Serboni pálí stromy.
14. Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
14. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
14. Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
15. Déšť svaté Žofie švestky ubije.
15. Žofie vína upije.
15. Svatá Žofie políčka často zalije
16. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
25. Urban bývá studený pán.
25. Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
25. Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
25. Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
25. Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
25. Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
25. Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
25. Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
27. O svatém Duše choď ještě v kožiše.
27. Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
27. Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
27. Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
27. Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
28. Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
28. Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena